Công ty TNHH giám định Bảo Định (BADINCO) UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - ĐỘC LẬP

Nền trang con

Quy trình và phương án giám định

Cập nhật: 31-08-2018 08:57:15 | Tin tức chuyên ngành | Lượt xem: 2262

Tính sơ bộ số lượng kiện phải mở kiểm tra trong tổng số kiện yêu cầu giám định sao cho đủ tính đại diện,chú ý nếu lô hàng vừa có bao bì nguy6en vẹn vừa có bao bì ko nguyên vẹn thì phải tính toán riêng cho từng loại

Lập phương án giám định:
-Dự kiến những mắc mứu khó khăn có thể xảy ra,có biện pháp giải quyết trước.
-Tính sơ bộ số lượng kiện phải mở kiểm tra trong tổng số kiện yêu cầu giám định sao cho đủ tính đại diện,chú ý nếu lô hàng vừa có bao bì nguy6en vẹn vừa có bao bì ko nguyên vẹn thì phải tính toán riêng cho từng loại
-Số lượng kiện cần mở để kiểm tra tình trang như sau:
+Bao bì ko nguyên vẹn:mở 100%
+Bao bì nguyên vẹn:
*Đối với máy móc thiết bị ,phụ tùng mở 100%
*Đối với hàng hoá khác số lượng kiện mở phù hợp mặt hàng giám định.
-Xác định phương pháp lấy mẫu(nếu cần)
-Mục đích của việc lấy mẫu là để xác định nguyên nhân gây tổn thất ,vi65c lấy mẫu bao bì hoặc hàng hoá chỉ để hỗ trợ cho khâu kiểm tra tại tàu,kho bãi...vì thế phải tính toán cho tính đại diện cho hạng mục cần phân tích là được.
-Xác định phương pháp phân tích mẫu phỉa tuân theo chỉ tiêu phân tích đề ra .nếu có chỉ tiêu khác trùng với chỉ tiêu phẩm chất của hàng hoá như xác định hàm lượng tính chất,thuỳ phần..thì phải theo phương pháp quy định của hợp đồng và L/C.

Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH BẢO ĐỊNH